За нас

Системата за управление на качеството в ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015 от TUV NORDв област „Дизайн, предпечат, печат, издаване и разпространение на печатни произведения. Разработване, внедряване, разпространение и поддръжка на софтуер за електронни учебници, учебни помагала и електронни книги. Организиране и провеждане на публични представяния“.

ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД е член на: Асоциация „Българска книга“, СВИКБ и Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания.

Партньори на ИК „Св. Георги Победоносец“ ЕООД са: „НДК – Конгресен център София“ ЕАД, ЦОИДУЕМ, Община Перник, КРДОПБГДСРСБНА,  Фондация „ТРЕЙС ЗА ХОРАТА“, Фондация „ВМРО“, Министерство на образованието и науката и др.

Издателска къща „Св. Георги Победоносец ЕООД предлага широка гама от услугии продукти:

редакционно-издателска дейност – редактиранекоригиранепредпечатнаподготовкадизайн;
• художествени проекти за корици и цялостно оформление;
• криейтив дизайн и разработване на рекламна визия;
• уеб дизайн;
• книги с мека и твърда подвързия;
• календарикалендар-бележницинастолни календари;
• брошурисписаниятетрадки;
• акциденция – блокове и кочани с формуляри върху различни
видове хартии свъзможност за номерация;
                                                                                                • афишилистовкипокани и вложки за поканивизитки и др.
.